St. Joan Baptista de la Salle, 2 - Gironella

938 250 426

Projectes de FEDAC Gironella

Projectes de l'escola

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Gironella participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Competència digital                 

En un món cada cop més tecnològic, considerem la necessitat d’alfabetitzar digitalment els infants ajudant-los a seleccionar, processar i organitzar la informació. A les aules d’educació infantil utilitzem Bee-Bots amb la finalitat d’introduir els nens i nenes en la robòtica i el llenguatge computacional. Cada alumne/a disposa d’una tablet. Es fan servir diferents webs i recursos per iniciar el treball amb ordinadors. L’alumnat de 1r i 2n disposen d’un dispositiu d’ús individual per tal d’iniciar-se en les eines de l’entorn google.

A partir de 3r de primària, tots els alumnes de l’escola disposen d’un ordinador Chromebook d’ús individual. Els alumnes s’introdueixen en el Chromebook i en les eines de l’entorn G Suite (Google for Education) i aprenen a crear documents, presentacions, fulls de càlcul, classroom, jamboard...

D’altra banda, tots els alumnes de FEDAC Gironella disposen d’un correu electrònic amb domini FEDAC i, des de l’escola, s’acompanya en la formació i l’ús d’aquest recurs.

Multilingüisme                 

Al cicle d’educació infantil promovem l’aprenentatge de l’anglès dedicant-hi dues hores setmanals a l’aula. A través dels contes, els jocs, les activitats TPR i els projectes europeus, els alumnes tenen la primera presa de contacte amb aquesta llengua.

A l’etapa de primària, incrementem una hora a la setmana la docència en llengua anglesa respecte a l’anterior etapa: dues hores formen part de l’horari lectiu i una hora d’anglès com a activitat complementària. L’aprenentatge de la llengua anglesa es duu a terme a través dels projectes a 1r i 2n de primària, promovent-ne la continuïtat any rere any als altres cursos de primària.

A l’etapa dels grans (de 4t a 6è de primària), l’alumnat reforça el seu aprenentatge amb la pràctica per als exàmens oficials de Cambridge Young Learner English Exams. Aquests exàmens s’adeqüen al nivell dels nens i nenes, que poden participar-hi voluntàriament, i els motiven en el seu procés d’aprenentatge.

Escola Far (Projecte LeaderInMe)

FEDAC Gironella és, dins de la FEDAC, escola Far del projecte LeaderInMe (LEM). Això implica que tot el personal docent i PAS de l’escola ha realitzat la formació sobre els 7 Hàbits de la gent altament efectiva. L’objectiu d’aquest projecte és introduir el treball dels 7 Hàbits a totes les etapes i cursos de l’escola, creant un ambient de proactivitat i sinergies al centre amb la finalitat de viure una vida més plena.

Els alumnes de 1r, 3r i 5è de primària participen en el projecte LeaderInMe (LEM), emmarcat dins del pla d’innovació educativa #avuixdemà2024 de la FEDAC. A LeaderInMe els alumnes inicien un camí per treballar l’efectivitat i el lideratge personals a partir d’activitats adaptades a la seva edat i que els ofereixen principis i conductes, així com pràctiques d’intel·ligència emocional i atenció plena.

Comunitat d'escoles europees               

eTwinning és una comunitat d’escoles d’arreu d’Europa que fomenta la cooperació en línia a través de projectes interdisciplinars. FEDAC Gironella hi participa adequant els projectes a l’etapa d’educació infantil i a 1r, 2n i 3r de primària. L’objectiu és fer arribar als infants una educació més proactiva amb un receptor real; per això les activitats es duen a terme en connexió amb altres escoles europees.

El projecte eTwinning també té com a objectiu donar valor a la llengua anglesa per posar en evidència la necessitat comunicativa que hi ha actualment en un món tan globalitzat. Aquest projecte s’integra dins el marc del projecte 3L de les escoles FEDAC.

Projecte d’interioritat/TUtopia

Treballem la interioritat a través de la TUtopia. La TUtopia és la pedagogia del sentit, de la missió personal, de la interrelació amb els altres i del llegat que volem deixar en el nostre pas per aquest món. La TUtopia esdevé una forma de vida centrada en l’autoconeixement, en les preguntes que ens interpel·len i en l’elecció personal, que és la que acaba configurant la nostra llibertat.

En tot aquest procés, és necessari un espai de calma, on puguem trobar-nos amb nosaltres mateixos, aprendre a conèixer-nos, a relacionar-nos i interpel·lar-nos. Aquest espai rep a la nostra escola el nom d’Espai Emmaús.

La TUtopia està impregnada dels valors cristians de Jesús de Natzaret i del Pare Coll, persones de transició que han millorat el nostre món i que són inspiració constant.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website