St. Joan Baptista de la Salle, 2 - Gironella

938 250 426

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

Durant els primers anys d’escolarització tenen lloc grans descobriments en la vida de l’infant. En aquesta etapa oferim als nens i nenes una educació propera i familiar, rica en recursos vivencials, pràctics i multilingües.

A educació infantil utilitzem metodologies d’enfocament globalitzat que afavoreixen un aprenentatge cooperatiu, lúdic i significatiu. L’objectiu és respondre a les necessitats i inquietuds dels nens i nenes perquè siguin infants curiosos, lliures i crítics, tot mantenint una mirada de respecte i empatia.

Projectes de l’etapa

Ambients d'aprenentatge        
Els ambients proporcionen als infants diferents espais d’aprenentatge, relació i comunicació. Aquest plantejament dona resposta als interessos i necessitats de jugar i relacionar-se dels nens i les nenes, al mateix temps que repecta els diferents ritmes d’aprenentatge. A FEDAC Gironella els infants poden triar entre l’ambient d’art, l’ambient de construccions, l’ambient de vida pràctica, l’ambient de Jo vull ser, l’ambient de lletres i l’ambient científic. En aquests ambients, els nens i les nenes poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar entre ells.
INNOVAMAT

Mitjançant el joc i la manipulació directa de diferents materials, els nens i les nenes aprenen de manera cíclica els diferents conceptes matemàtics, sempre relacionats amb el món que els envolta i adquireixen habilitats com són quantificar, comparar, relacionar, repartir, classificar…

Lectoescriptura integrada
Endinsem els infants en el món de les paraules de forma significativa amb activitats lúdiques i dinàmiques, com les que parteixen del propi nom, els coneixements fets en els projectes d’aprenentatge, les festivitats, l’entorn proper…
Llenguatge musical      
L’educació musical ens serveix per treballar no només el sentit musical, sinó molts altres aspectes. Per exemple, a partir de la música, fem que els infants aprenguin cançons d’arreu del món, aportant-los cultura general. El mateix passa amb les danses i l’audició, ja que permeten treballar la cultura pròpia i la d’altres països. A més, a través de la dansa treballem el moviment lliure per tal que els infants prenguin consciència del seu propi cos i se sàpiguen situar en l’espai. Amb els instruments de petita percussió i de placa treballem la cohesió de grup i la interiorització de la pulsació per tal que els infants puguin interpretar peces breus.

Matèries complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Gironella oferim una sèrie d’activitats complementàries que reforcen el nostre projecte educatiu i ens ajuden a formar alumnes encara més competents globalment.

A l’etapa d’educació infantil, les activitats complementàries són:

  • Escacs
  • ArtTIC (robòtica, llenguatge de programació i creativitat)
  • Underground (activitats en anglès)
  • Natació
  • Oratòria
  • TUtopia

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l'escola.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website