St. Joan Baptista de la Salle, 2 - Gironella

938 250 426

Apostar per FEDAC Gironella és LEM!

Apostar per FEDAC Gironella és LEM!

Líder En Mi (LEM) és un procés i model de transformació de tota l’escola. Es basa en principis i pràctiques d’efectivitat personal, interpersonal i organitzacional, i en la poderosa premissa que cada nen poseeix fortaleses úniques i té la capacitat de ser un líder.

El LEM ajuda als estudiants a:

 • Aprendre a ser autosuficient
 • Prendre iniciatives
 • Planificar
 • Establir i fer un seguiment de les metes
 • Fer les seves tasques
 • Prioritzar el seu temps
 • Gestionar les seves emocions
 • Ser considerat amb els altres
 • Espressar el seu punt de vista de manera persuasiva+
 • Resoldre conflictes
 • Trobar solucions creatives
 • Diferències de valor
 • Viure una vida equilibrada
El procés ajuda als estudiants a desenvolupar les habilitats i la confiança en si mateixos que necessiten per dur les seves vides i tenir èxit a l'escola i més enllà.

"lideratge i aprenentatge són indispensables l'un per l'altre".

Vols veure com treballem el LEM a l'escola?

CreaEscola Quality Certificate for Education Website