St. Joan Baptista de la Salle, 2 - Gironella

938 250 426

Apostar per FEDAC Gironella és FAMÍLIA!

Apostar per FEDAC Gironella és FAMÍLIA!

Vols saber per què cal apostar per FEDAC Gironella?

A l’escola tenim clar que l’alumnat és el nostre motor. Ells/es donen sentit a la nostra tasca. Però un pilar fonamental perquè aquesta sinergia sigui possible són les nostres FAMÍLIES. Sense la seva confiança, la seva col•laboració i el seu compromís, res seria possible.

L’escola és l’entorn privilegiat on les relacions interpersonals són inevitables, és un lloc de trobada i d’interacció constant en el dia a dia, entre famílies, professorat i infants.

La relació creada i establerta entre l’escola i la família és d’enorme importància per a la petita infància, i la influència que aquesta relació pot exercir en el seu desenvolupament és més significativa i transcendental del que se sol creure.

La família és el primer context de socialització, on nens i nenes participen i es desenvolupen activament. També sabem que, a més, en un determinat moment la família decideix que ja pot obrir-se a un nou context: l’escola, confiant la complementació de la seva educació al seu professorat.

Per aquest motiu, a l’escola donem molta importància a aquesta relació i la cuidem de la millor manera possible.

Vols veure com ens defineixen les FAMÍLIES?

CreaEscola Quality Certificate for Education Website